El Planeta dels Contes

Un espai ple de contes que apropa als infants a la cultura i als nostres valors actuals.

Un espai fiable que facilita la feina a les famílies en la cerca de contes de qualitat, amb
transmissió de valors i en català.

Un espai on animar a crear futurs lectors.

OBJECTIUS

Compartir amb els més petits moments màgics.

Connectar amb la cultura local i d’arreu del món.

Fer més present el català en un entorn de lleure.

Treballar valors amb perspectiva: intercultural, mediambiental, de genere, de consum
responsable, …….

Fomentar la lectura.

Col·laboradors

Les Companyies


Les companyies artístiques

Responsables tècnics de gravació i edició