Objectius

Compartir amb els més petits moments màgics.

Connectar amb la cultura local i d’arreu del món.

Fer més present el català en un entorn de lleure.

Treballar valors amb perspectiva: intercultural, mediambiental, de genere, de consum
responsable, …….

Fomentar la lectura.